Regulamin pobytu w Domu Gościnnym "ARIA"

MIELNO, UL. NORWIDA 5
1. Wstępnej rezerwacji dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres north-west77@wp.pl, lub telefonicznie      791 227 582 podając następujące dane: Imię i Nazwisko Wynajmującego, liczbę gości z zaznaczeniem, czy jest to osoba dorosła, czy dziecko oraz czy pokój jest dla pary, czy rodziny z dziećmi.
2. Po dokonaniu rezerwacji Klient zobowiązany jest w ciągu 2 dni do dokonania wpłaty zadatku na wskazany numer rachunku.
3. Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zadatku jest jednoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Wynajmującego. W momencie dokonania rezerwacji i wpłacenia 20 % zadatku (wartości całego pobytu ) Umowę najmu uważa się za zawartą.
4. Wynajmujący są uprawnieni do odwołania rezerwacji w terminie do 30 dni przed planowanym przyjazdem bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zadatek nie podlega zwrotowi.
5. Rezerwacja pobytu na min. 2 doby.
6. Doba wynajmu rozpoczyna się o godzinie 13:00, a kończy się o godzinie 10:00 .
7. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju.
8. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
9. Wszyscy Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
10. Przyjazd i zameldowanie może nastąpić najpóźniej do godz.21:00.
11. Osoby są przyjmowane wyłącznie w stanie trzeźwości.
12. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia osobom nie podanym podczas zgłoszenia rezerwacji.
13. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23:00 do godziny 6:00.
14. Na terenie nieruchomości mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione i zameldowane.
15. Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
16. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.
18. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.
19. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
20. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów obowiązuje ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym.
21. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
22. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
23. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany OSOBIŚCIE zdać pokój i klucze osobom upoważnionym.
24. W przypadku opuszczenia pokoju przez Klienta bez zdania pokoju i kluczy osobom upoważnionym wszelkie ewentualne zniszczenia i straty zostaną oszacowane bez jego obecności oraz będą obciążały Klienta. Wynikłe straty i roszczenia będą dochodzone na drodze prawnej.
25. Nie przyjmujemy zwierząt.
26. Obiekt jest monitorowany.
27. Administratorem danych osobowych jest firma Alians.

Dziękujemy ! :)